آموزش پروژه محور با HTML و CSS کره زمین متحرک – PHC101

در این دوره آموزشی پروژه محور با استفاده از زبان‌ های html و css به ساخت پروژه انیمیشنی زمین متحرک خواهیم پرداخت. در این دوره کوتاه که بصورت آموزش پروژه محور است، پیاده سازی یک مینی پروژه زیبا از کره زمین بصورت متحرک را یاد خواهید گرفت. کره زمین از وسط (نصف نهار مبدا) به دو نیم تقسیم شده است. وقتی نقشه از آن قسمت میگذرد ناگهان شب به روز تبدیل می‌شود.